تماس با آکات استیل اینجا کلیک کنید
قیمت نرده استیل بالکن

قیمت نرده استیل بالکن

قیمت نرده استیل بالکن اگر به صورت امنیتی باشد بر مبنای متر مربع است که حدود قیمت نرده استیل بالکن در این مدل بین 1800000ریال تا 3000000ریال می باشد اما قیمت نرده استیل بالکن در مدل گارد عمودی بر مبنای متر طول است که قیمت آن بین 1400000ریال تا 2100000ریال است. کیفیت استیل استفاده شده در نرده استیل بالکن برای تعیین قیمت بسیار مهم است به صورتی که نرده استیل بالکن با استیل 304 از استیل 201 گرانتر می باشد.